Der findes flere forskellige former for angst lidelser. Angst kategoriseres over en bred kam i generaliseret angst, panikangst, social angst, enkeltfobier, OCD og PTSD. Disse angst typer findes også i varierende sværhedsgrader, og optræder ofte i følgeskab med hinanden. Angsten har faktisk lige så mange forskellige ansigter, som der findes mennesker med angst. Og når først angst symptomerne går hen og bliver ekstra og særligt kraftige, kan de have direkte invaliderende effekt på den angst ramtes evne til at føre en normal tilværelse.

Hvad er angst?

Angst er fællesbetegnelsen for en række lidelser, som er beskrevet oven for. Fællestrækkene ved disse lidelser er, at de indeholder nogle særlige mønstre, som kommer til udtryk i fysiske, følelsesmæssige, tankemæssige og adfærdsmæssige symptomer. Disse symptomer forstærker hverandre, således at der kan opstå en ond cirkel af angst, som kan være utroligt svær at bryde ud af på egen hånd.

Fysisk vil du som angst ramt opleve, at kroppen – i lighed med en stress reaktion – vil gå i beredskab, og forberede dig til kamp eller flugt. Du kan opleve, at du sveder meget, har hjertebanken og trykken for brystet. Dette medfører en følelsesmæssig reaktion, hvor kontroltabet før dig utryg og bekymret.

Du kan også opleve skyldfølelse og skam, når du er ramt af angst. Dine tanker vil være centreret omkring worst case scenarios og have en tvangsagtig karakter. Og dette vil medføre en adfærd, hvor du vil undgå de angst fremkaldende situationer, steder eller objekter.

Lær at bearbejde din angst

Hvis du vil undgå, at angsten tager herredømmet over dit liv, bør du få hjælp til at overkomme din angst. Angsteksperten Kim Liljehult har mange års erfaring inden for behandling af generaliseret angst, og en temmelig høj succesrate. Kim Liljehult er uddannet psykoterapeut, og har igennem årene hjulpet mange mennesker med angst lidelser til at leve med angsten uden at lade den ødelægge tilværelsen. Du kan læse mere på angstekspert.dk