Alkoholisme er en af det moderne samfunds allerstørste svøber. Tæt på en million danske borgere har et storforbrug af alkohol – og af disse har over en halv million individer et forbrug som karakteriseres som skadeligt. Og så skønnes det at over 100.000 danskere er decideret afhængige af alkohol i en grad, så der skal professionel hjælp til for at komme ud af misbruget.

Vær obs på din adfærd som pårørende til en alkoholiker

At se et elsket menneske gå til i alkoholmisbrug er måske en af de mest smertefulde oplevelser her i livet. Er du således gift eller samlevende med en alkoholiseret person lever du dagligt med smerten og skammen som er forbundet med misbruget.

Du har muligvis tilegnet dig et adfærdsmønster som går ud på at beskytte den misbrugsramte – dette ses ofte i familier med alkoholmisbrug, og er absolut ikke noget du skal føle du står alene med. Dette adfærdsmønster kaldes enabler eller medmisbruger adfærd og er karakteriseret ved at den ikke misbrugsramte part i forholdet muliggør et fortsat misbrug hos den anden part.

Det kan for eksempel være ved at lyve over for vedkommendes arbejdsgiver samt vennerne og familien, for at camouflere misbruget. Ofte instrueres eventuelle børn i denne adfærd så de også antager denne, hvilket er utroligt skadeligt. Børn, som vokser op med en alkoholiseret forælder, har op imod ti gange forhøjet risiko for selv at udvikle et misbrug. Og under alle omstændigheder vil en opvækst i et misbrugsramt hjem trække dybe spor langt ind i voksenlivet hos det udsatte barn.

Alkoholbehandling – for hele familien

Derfor er det vigtigt at du som den ansvarlige voksne sørger for at den alkoholiserede forælder får den nødvendige hjælp til afvænning – og at resten af familien får hjælp til at ændre sine dynamikker. Læs mere om misbrugsbehandling døgnbehandling hos Behandlingscenter Søby Park på behandlingscentersoebypark.dk